Free shipping in Luxembourg
Notepad
The notepad is empty.

Eng Plaz ganz aleng fir d'Lizzie

Ranking219in
Book
Luxembourgish
Beim Stoppchesspillen entdeckt dLizzie eng grouss, huel
Hielennerheck. Déi perfekt kleng Haip, wou keen si stéiere
kéim an déi se ganz eleng fi r sech hätt . Séier leeft se hannescht bei de Bauerenhaff e puer Saache sichen, fi r et sech
gemitt lech ënnert der Heck ze maachen. Ma wéi se zeréckkënnt, hunn sech dPony an dGeess schonn do breetgemaach. Wéi gemeng! DLizzie hat dHeck dach als Éischten entdeckt!
...more

Product

Cover TextBeim Stoppchesspillen entdeckt d’Lizzie eng grouss, huel
Hielennerheck. Déi perfekt kleng Haip, wou keen si stéiere
kéim an déi se ganz eleng fi r sech hätt . Séier leeft se hannescht bei de Bauerenhaff e puer Saache sichen, fi r et sech
gemitt lech ënnert der Heck ze maachen. Ma wéi se zeréckkënnt, hunn sech d’Pony an d’Geess schonn do breetgemaach. Wéi gemeng! D’Lizzie hat d’Heck dach als Éischten entdeckt! A wéi dunn och nach d’Hénger d’Heck a
Beschlag huelen, ginn och d’Pony an d’Geess motzeg.
Vläicht kënne se d’Fiedervéi mat enger Monster-Héngerschreck-Maschinn verdreiwen?
Details
ISBN/GTIN978-99959-56-55-4
Product TypeBook
Publishing year2019
Publishing date16/09/2019
LanguageLuxembourgish
Article no.10556092

This site uses cookies

Cookies enable a better browsing experience. Find out more on our privacy agreement.
I accept cookies